Хибна економічна політика не дає Україні використовувати власний потенціал для розвитку - Тимошенко

25,3 т.
Хибна економічна політика не дає Україні використовувати власний потенціал для розвитку - Тимошенко

Бідність Українців обумовлена неефективною економічною політикою нашої держави, заснованій на сировинній моделі виробництва. Про це йдеться в презентованому Юлією Тимошенко стратегічному документі "Новий економічний курс".

Лідер "Батьківщини" констатує, що єдиним шляхом виходу з економічної пастки та підвищення рівня життя українців є припинення політики деіндустріалізації та відмова від сировинної моделі економіки.

Країна як сировинний придаток

"Проблеми інституційного устрою України та багаторічна відсутність ефективної національної стратегії розвитку країни призвели до глибоких структурних диспропорцій реального сектору економіки, найбільш вагомою з яких стала деіндустріалізація. В Україні деіндустріалізація та деградація реального сектору економіки проявляються упродовж тривалого періоду часу, а наявні системні проблеми періодично загострюються внаслідок коливань зовнішньої кон’юнктури або чергових неправильних дій органів регулювання, викликаючи фінансово-економічні кризи", – йдеться в "Новому економічному курсі".

Відео дня

Хибна економічна політика не дає Україні розвиватися - Тимошенко

Разом з тим, автори документа наголошують, що економіка, побудована на експорті сировини, просто не здатна приносити значні надходження до бюджету, лише посилюючи бідність населення.

Хибна економічна політика не дає Україні розвиватися - Тимошенко

"Системними проблемами України є хибна модель економічного розвитку, побудована на високій залежності економіки від експорту сировини та виробництва товарів з низькою доданою вартістю. У структурі українського експорту переважають сировинні товари та продукція з низьким рівнем доданої вартості, зокрема: сільськогосподарська продукція, метали, харчові продукти та продукція хімічної промисловості. Структура економіки в цілому орієнтована переважно на зовнішні сировинні ринки, а частка високотехнологічної продукції є незначною і постійно скорочується. Реалізація продукції машинобудування, одного з небагатьох видів діяльності, що належить до категорії високотехнологічних, мало диверсифікована і здійснювалась переважно на ринок РФ та інших пострадянських країн", – зазначають автори "Нового економічного курсу".

Хибна економічна політика не дає Україні розвиватися - Тимошенко

Олігархи та енергоносії

Ще одним важливим фактором, який гальмує розвиток української економіки, є один з найвищих в світі рівень енергоємності виробництва та висока енергетична імпортозалежність. Простіше кажучи, ми витрачаємо занадто багато дорогих енергоносіїв для виробництва дешевих товарів.

"Близько третини загального постачання первинної енергії в Україну забезпечується за рахунок імпорту. Неефективною є структура енергетичного балансу країни. Переважають вугілля, природний газ та атомна енергія. В той час як частка відновлюваних джерел енергії (в структурі постачання первинної енергії у 2017 р.) становила до 5%, незважаючи на значний потенціал для скорочення енергоспоживання", – йдеться в документі.

В стратегії "Нового економічного курсу" також наголошується, що для розвитку енергетичної сфери держави надзвичайно важливо прибрати олігархічні монополії з ринку енергоносіїв.

Хибна економічна політика не дає Україні розвиватися - Тимошенко

"Відсутність висококонкурентного ринкового середовища та монополізація ключових ринків олігархічними структурами, а також системні вади інституційного середовища в Україні визначають низьку ефективність виробництва та слабкий динамізм економічної діяльності. Недоступність довгих, а останнім часом і коротких фінансових ресурсів для розвитку бізнесу зводить до мінімуму роль кредитних джерел у фінансуванні поточної діяльності та інвестиційних проектів вітчизняних підприємств", – зазначається в стратегії.

Хибна економічна політика не дає Україні розвиватися - Тимошенко

Інвестиції та зарплати

Окрему увагу, на думку авторів "Нового економічного курсу", потрібно приділяти інвестиційним проектам, чого на сьогоднішній день практично не відбувається.

"Високий ступінь зносу основних фондів у виробництві і низький рівень інвестиційної діяльності та інноваційної активності консервують технологічну відсталість і сировинний статус вітчизняної економіки. Тобто інвестиційна діяльність зводиться до відновлення існуючої структури виробничої бази і навіть не в повному обсязі, оскільки рівень зносу основних фондів поступово зростає. Згідно з останніми даними Держстату, ступінь зносу основних засобів в промисловості становив 69,4%, зокрема в переробній промисловості – 76,4%", – пишуть в "Новому економічному курсі".

Натомість, хвалена "дешевизна" робочої сили українців також не є плюсом для держави в економічному вимірі. Скоріше навпаки, автори документу констатують, що діяльність підприємців потрібно заохочувати не дешевою робсилою, а умовами ведення бізнесу. Адже лише тоді вони будуть здатні вкладати гроші в економіку України, і в тому числі платити високі заробітні плати, з яких вираховуються податки.

"Парадигма дешевої робочої сили, яка запроваджувалась з початку отримання незалежності і вже стала традиційною для України, в сучасному світі перестала бути конкурентною перевагою. Навпаки, вона несе для економіки значні загрози: внаслідок глобалізації та зростання мобільності людського капіталу високий диференціал заробітних плат між Україною та більш розвиненими країнами є потужним фактором масової міграції населення України за кордон і загострення демографічної кризи в Україні; внаслідок бідності і низької платоспроможності населення, внутрішній ринок України є непропорційно вузьким, що перешкоджає збалансованому розвитку економіки", – констатують у документі.