Порошенко поручил урегулировать порядок выезда призывников за границу и предоставления отсрочки: указ

200,9 т.
Порошенко поручил урегулировать порядок выезда призывников за границу и предоставления отсрочки: указ

Президент Украины Петр Порошенко подписал Указ о дополнительных мерах по обеспечению проведения частичной мобилизации в 2015 году, сообщает пресс-служба Президента.

В частности, Глава государства поручил Кабинету Министров законодательно урегулировать порядок выезда за границу граждан Украины, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, а также вопросы увольнения с военной службы по мобилизации (в особый период).

Генштабу ВСУ Порошенко поручил проработать вопрос доукомплектования военных комиссариатов офицерами запаса.

Минобороны совместно с министерством здравоохранения должно предусмотреть механизм предотвращения необоснованного предоставления отсрочки от призыва по состоянию здоровья.

Видео дня

Минобороны, СБУ и Генпрокуратуре Президент поручил принять меры по недопущению возможных проявлений коррупции в военных комиссариатах.

Мининформполитики, согласно указу, должно обеспечить разработку и внедрение тематических информационных программ для государственных средств массовой информации с целью "создания героического образа защитника Отечества".

С подробным перечнем дополнительных мер по обеспечению мобилизации предлагаем ознакомиться в полном тексте указа (публикуется на языке оригинала).

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 40/2015

Про додаткові заходи щодо забезпечення проведення часткової мобілізації у 2015 році

З метою забезпечення переведення національної економіки на функціонування в умовах особливого періоду, мобілізаційного розгортання Збройних Сил України, інших військових формувань України та за результатами робочої зустрічі Президента України з членами Кабінету Міністрів України, головами обласних, Київської міської державних адміністрацій, яка відбулася 14 січня 2015 року, постановляю:

1. Кабінету Міністрів України невідкладно:

1) забезпечити встановлення порядку застосування норм і положень частини першої статті 21 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", абзаців третього - четвертого підпункту 8 пункту 8 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації", пункту 3 статті 8, статей 9і, 12 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", частин п'ятої та сьомої статті 21 Закону України "Про Національну гвардію України";

2) опрацювати питання щодо законодавчого врегулювання порядку виїзду за кордон громадян України, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, та за результатами внести в установленому порядку відповідні пропозиції;

3) розробити та внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

про внесення змін до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо унормування питань звільнення з військової служби під час мобілізації (в особливий період) військовослужбовців, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період, з метою забезпечення ротації особового складу;

про доктрину соціального захисту та психологічної реабілітації осіб, які постраждали під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків) в Україні.

2. Генеральному штабу Збройних Сил України невідкладно:

1) ужити заходів щодо укомплектування військових комісаріатів військовослужбовцями з відповідним рівнем фахової підготовки, зокрема з питань мобілізації;

2) опрацювати питання підвищення ефективності органів військового управління, насамперед шляхом їх доукомплектування офіцерами запасу.

3. Міністерству оборони України:

1) ужити разом із Міністерством охорони здоров’я України та Міністерством соціальної політики України додаткових заходів щодо забезпечення соціально-психологічної реабілітації військовослужбовців - учасників антитерористичної операції;

2) удосконалити разом із Міністерством охорони здоров'я України процедуру проходження медичного огляду військовозобов'язаних, які призиваються на військову службу під час мобілізації, на особливий період, передбачивши механізм унеможливлення безпідставного надання відстрочки від призову за станом здоров'я;

3) ужити разом із Службою безпеки України за участю Генеральної прокуратури України невідкладних заходів щодо недопущення порушень законодавства України при проведенні мобілізації, зокрема щодо протидії можливим проявам корупції у військових комісаріатах.

4. Міністерству оборони України, Міністерству інформаційної політики України, Державному комітету телебачення і радіомовлення України, обласним, Київській міській державним адміністраціям за участю Національної телекомпанії України забезпечувати інформування населення через засоби масової інформації, мережу Інтернет про позитивний досвід організації мобілізаційних заходів, соціальні гарантії для військовослужбовців - учасників антитерористичної операції.

5. Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству інфраструктури України забезпечити підготовку та невідкладне подання підпорядкованими військовими формуваннями України пропозицій щодо потреб у військовозобов'язаних з урахуванням нарощування можливостей з охорони важливих державних та регіональних об’єктів інфраструктури, у тому числі в зоні проведення антитерористичної операції.

6. Міністерству соціальної політики України, Міністерству охорони здоров'я України вжити невідкладних заходів щодо створення єдиної системи підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів із психологічної реабілітації та соціальної роботи з особами, які стали інвалідами під час проходження військової служби, та іншими особами, які постраждали під час виконання обов'язків військової служби (службових обов'язків).

7. Службі безпеки України забезпечити підвищення ефективності контррозвідувального захисту проведення в Україні мобілізаційної підготовки та мобілізації.

8. Міністерству інформаційної політики України:

1) забезпечити розроблення та впровадження у місячний строк тематичних інформаційних програм для державних засобів масової інформації з метою створення героїчного образу захисника Вітчизни, а також інформування суспільства про соціальні гарантії військовослужбовців - учасників антитерористичної операції, у тому числі шляхом розповсюдження соціальної реклами;

2) забезпечувати проведення систематичних скоординованих з відповідними органами у сфері безпеки і оборони держави прес-заходів з метою інформування громадськості про цілі та засоби мобілізації.

9. Обласним, Київській міській державним адміністраціям:

1) невідкладно:

організувати інформаційне супроводження заходів мобілізації із залученням місцевих медійних ресурсів, оприлюднення інформації стосовно осіб, які протидіють або саботують проведення мобілізаційних заходів;

подати Кабінету Міністрів України інформацію про об’єкти, які потребують термомодернізації, а також паливно-енергетичний баланс регіону;

2) активізувати роботу з керівниками підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо сприяння заходам мобілізації, зокрема уточнення мобілізаційних планів;

3) у місячний строк:

організувати при місцевих державних адміністраціях роботу інформаційних центрів для інформування осіб, які постраждали під час виконання обов'язків військової служби (службових обов’язків), та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих військовослужбовців і працівників правоохоронних органів про їх права та гарантії реалізації таких прав в Україні, залучивши до такої роботи представників громадських організацій, насамперед громадських організацій ветеранів;

забезпечити здійснення перевірки правомірності взяття на облік внутрішньо переміщених осіб та призначення їм відповідних соціальних виплат.

10. Запропонувати Генеральній прокуратурі України організувати разом із Міністерством оборони України чергування працівників прокуратури у військових комісаріатах під час проведення заходів часткової мобілізації.

11. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

30 січня 2015 року

Мобилизация-2015. Главные подробности от спикера Генштаба ВСУ.

Как сообщал "Обозреватель", 20 января в Украине стартовала первая волна мобилизации-2015. Повестки о призыве получили уже почти 62 тыс. украинцев.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Олег Гончарук заявил, что на Прикарпатье уже идет кампания по срыву мобилизации.

В Минобороны планируют создать единый реестр военнослужащих, в который попадут граждане, избегающие службы.

Главная военная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины открыла уголовное производство по факту распространения активистами движения "Антивойна" образцов заявлений в военные комиссариаты о якобы законности отказа граждан от мобилизации. При это в ГПУ такие заявления назвали не имеющими "правового обоснования".