Штрафи та контроль зарплат: в Україні пропонують по-новому карати роботодавців

3 хвилини
15,2 т.
Нові штрафи і контроль зарплат: в Україні пропонують по-новому карати роботодавців

В Україні можуть збільшити штрафи роботодавцям і ввести нові правила для інспекторів праці. Йдеться про проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю".

Його опублікували на сайті Міністерства економіки. Так, можуть збільшити штрафи за порушення законодавства про працю, наприклад, за допуск працівника до роботи без оформлення на неповний робочий час в разі фактичного виконання роботи повного робочого часу, виплати зарплати без нарахування ЄСВ.

Також передбачено збільшення штрафів у разі таких порушень:

 • недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці, порушення встановлених термінів виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш ніж за один місяць, виплата їх не в повному обсяг;

Відео дня
 • вимог законодавства про надання відпусток, недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов'язків, передбачених законами України "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про альтернативну (невійськову) службу", "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію";

 • створення перешкод у проведенні інспекційного відвідування;

Державні інспектори праці за умови пред'явлення службового посвідчення мають право:

 • у ході проведення інспекційного відвідування безперешкодно без попереднього повідомлення в будь-який час доби відвідувати будь-які робочі місця (зони), а також приходити до будь-яких виробничих, службових та адміністративних приміщень, в яких використовується наймана праця;

 • приходити у денний час в нежитлові будинки, приміщення, споруди та інші об'єкти, місця, в яких (на яких) знаходяться фізичні особи, щодо яких є достатньо підстав вважати, що вони виконують трудові обов'язки, або до них застосовується примусова праця;

 • знайомитися з оригіналами і робити копії (в тому числі – електронні) актів об'єктів відвідування, які стосуються прав працівників, колективних або трудових договорів, а також документів, ведення яких передбачено законодавством про працю;

 • наодинці або в присутності свідків допитувати об'єкта відвідування і/або працівникам, представникам профспілок, їх організацій та об'єднань, члени яких працюють на об'єкті відвідування, питання, отримувати від них необхідні пояснення, звіти, матеріали, іншу інформацію про стан дотримання вимог законодавства про працю, їх порушення та вжиті заходи щодо усунення таких порушень;

 • вимагати від об'єктів відвідування забезпечення вільного доступу працівників до інформації відповідно до вимог законодавства;

 • вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

 • відбирати зразки матеріалів і речовин, які використовуються або обробляються;

 • за результатами інспекційного відвідування визнавати роботу виконуваної в рамках трудових відносин, незалежно від назви і виду договірних відносин між сторонами;

 • вносити об'єктів відвідування обов'язкові для виконання приписи щодо усунення виявлених порушень законодавства про працю;

 • надавати уповноваженим органам рекомендації щодо відсторонення від виконання обов'язків винних у порушенні законодавства про працю працівників об'єкта відвідування або залучення їх до відповідальності відповідно до закону;

 • залучати в порядку, затвердженому Кабміном, правоохоронні органи для припинення незаконних дій об'єкта відвідування і осіб, які перешкоджають їм виконувати службові обов'язки;

 • складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про такі правопорушення та накладати адміністративні стягнення;

 • одержувати безоплатно від об'єктів відвідування, органів, уповноважених управляти майном, органів державної влади статистичні та інші звітні дані, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання своїх повноважень;

 • витребувати для огляду у фізичних осіб, які перебувають на робочих місцях або поза ними у виробничих, службових, адміністративних приміщеннях, будівлях, спорудах та інших об'єктах, місцях, що використовуються для здійснення господарської діяльності, щодо яких є підстави вважати, що вони виконують трудові обов'язки, документи , що посвідчують особу;

 • здійснювати фіксацію процесу інспекційних відвідувань з використанням засобів аудіо-, фото- і відеотехніки.

Нагадаємо, в Україні хочуть розширити повноваження Державної служби з питань праці в частині посилення контролю за офіційним оформленням роботодавцями трудових відносин з працівниками. Для цього пропонується на законодавчому рівні закріпити права та обов'язки державних інспекторів праці, форми контролю, підстави і порядок інспекційних відвідувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL :