Газові "торги" України з Росією

Газові 'торги' України з Росією

Газові "торги" України з Росією - заняття хворобливе. Обопільна гострота відчуттів давно перевалила за "больовий поріг". Стоїть питання виживання (принаймні, для однієї зі сторін). Партнери вже майже не згадують такі дрібниці, як юридичне підгрунтя їх "газових" відносин. Хоча розбір ситуації потрібно було починати саме з ретельною правової оцінки. Бізнес спробував надолужити згаяне і виконав роботу, полагающуюся державним мужам обох країн.

Відео дня

Умови транзиту російського газу по українській території регулюються як на міждержавному рівні, так і домовленостями господарюючих суб'єктів - НАК "Нафтогаз України" і ВАТ "Газпром".

МІЖДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ

Відносини України і РФ врегульовані трьома міжнародними угодами, укладеними на рівні урядів двох держав:

1. 1) про експорт російського природного газу в Україну і його транзит через територію України в європейські країни від 18.02.94 р.;

2) про гарантії транзиту російського природного газу територією України від 22.12.2000 р.;

3) про додаткові заходи щодо забезпечення транзиту російського природного газу територією України від 04.10.01 р.

Ці документи становлять єдиний нормативний комплекс. Адже кожне наступне угоду прямо посилається на попереднє, як на підставу своєї появи, або вносить до нього зміни.

2 . Перша угода (1994 р.) багато в чому втратило нормативне значення, оскільки його ключові положення, що стосуються умов транзиту, перестали діяти після набрання чинності другої угоди (2000 р.), який встановив умови транзиту на 2001 р. Крім того, термін дії угоди встановлений до 31 грудня 2005 р. Щоправда, передбачено його автоматичне продовження на наступні 5-річні періоди, якщо жодна зі сторін не заявить про намір припинити дію угоди. Чи було таке заява - широкій громадськості невідомо.

3. Що стосується другого угоди, то його основні положення сформульовані в ст.1: "Українська Сторона гарантує транзит по території України російського природного газу, що належить ВАТ" Газпром ", який російська сторона зобов'язується забезпечити в поточному році в обсязі, визначеному в довгостроковому контракті ... на період 2002-2013 років, а також недопущення позаконтрактних відборів цього газу ... Під позаконтрактні відбором ... розуміється відбір російського природного газу на території України понад обсяги, передбачених у контракті між ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз Украши "щодо транзиту російського природного газу в поточному році".

4 . Нарешті, третя угода (2001 р.) поширило дію попереднього на 2002-2013 рр.. і встановило додаткові зобов'язання сторін. У документі сказано (ст.2), що "Російська Сторона гарантує проведення розрахунків ВАТ" Газпром "з НАК" Нафтогаз Укра'ті "за послуги з транзиту російського природного газу територією України поставками газу і / або в грошовій формі. Обсяги транзиту російського природного газу територією України, а також розмір платежів у грошовій формі та / або обсяги поставок газу в рахунок оплати транзиту будуть уточнюватися на основі щорічних Міжурядових протоколів на відповідний рік ". Згідно з третім угодою, "Російська Сторона гарантує транзит середньоазіатського природного газу для газопостачання споживачів Україна, здійснюваний на контрактній основі між господарюючими суб'єктами, по території Російської Федерації в обсягах, що визначаються на основі щорічних Міжурядових протоколів на відповідний рік на умовах, аналогічних умовам транзиту Українською Стороною російського природного газу до Західної Європи ".

ВІДНОСИНИ МІЖ "газівники"

У третьому угоді сказано, що "НАК" Нафтогаз Укршні "і ВАТ" Газпром "до 1 листопада 2001 підпишуть довгостроковий контракт про транзит російського природного газу територією України на період 2002-2013 років ". Сьогодні між компаніями діє контракт від 21.06.02 р. про об'єми і умови транзиту російського газу територією України на період 2003-2013 рр..

5 . Зміст договору громадськості невідомо, хоча сторони в своїх прес-релізах розкрили деякі його положення (тексти - на сайтах НАК: http://www.naftogaz.com і "Газпрому": http://www.gazprom.ru). Але достовірність цієї інформації викликає сумніви. Саме недоступність повного тексту контракту створює сприятливе середовище для всіляких спекуляцій, оскільки будь-яка експертна оцінка юридичних відносин компаній буде мати достатньо умовний характер.

Аналіз угод України і РФ щодо транзиту газу не дозволяє з упевненістю судити про правову природу відносин НАК "Нафтогаз Украши" і ВАТ "Газпром". Швидше, при укладенні та виконанні транзитного контракту компанії діють як суб'єкти приватного права. Тому їх дії не можна приписувати відповідним державам як суб'єктам міжнародного права.

Отже, транзит газу регулюється на двох рівнях: 1) приватноправовими нормами, які встановлені в контракті між компаніями і в застосовне до нього праві; 2) нормами міжнародного публічного права, певними України і РФ в трьох згаданих угодах. При цьому на міждержавному рівні встановлені відносини поручительства, мета яких - гарантувати виконання основного зобов'язання між двома компаніями.

Відповідно, реалізація зобов'язань держав може початися лише після встановлення факту порушення умов контракту однієї з компаній.

Тому не варто поспішати стягувати "справжню" ціну за оренду Севастополя російським флотом і закривати радіолокаційні станції.

ДОКАЗИ НАК

6 . "Нафтогаз Украгні" у своєму прес-релізі від 7 грудня 2005 р. затвердили, що протягом 2005-2009 рр.. умови транзиту визначаються положеннями доповнення № 4 до контракту, яка підписана 9 серпня 2004:

"А) фіксована ставка плати за транзит російського газу в розмірі $ 1,09375 за 1 тис.куб.м газу на 100 км відстані, яка не підлягає зміні Сторонами;

б) фіксована ціна на російський природний газ, що надається ВАТ "Газпром" для забезпечення балансу газу України в рахунок оплати НАК "Нафтогаз Украта" послуг, що надаються по транзиту, в розмірі $ 50 за 1 тис.куб.м, яка не підлягає зміні Сторонами " .

ДОКАЗИ "ГАЗПРОМУ"

На думку російської компанії (прес-релізи від 6 і 7 грудня 2005 р.), із ст. 2 угоди 2001 р. слід зобов'язання двох держав укладати на кожний наступний календарний рік міжурядовий протокол, в якому зазначаються обсяг транзиту, транзитні тарифи і форма розрахунків за послуги з транзиту. На підставі даного протоколу дві компанії зобов'язані внести відповідні зміни до контракту між ними. "Газпром" стверджує: "Якщо Протокол не підписаний або підписаний з іншими умовами, це Доповнення (№ 4. - Ред.) втрачає силу, що прямо випливає з Контракту ", і наполягає, що норми доповнення № 4 до контракту можуть діяти лише в протягом відповідного календарного року, тобто до 31 грудня 2005

ОЦІНКА доводи сторін

Слабкість позиції НАК "Нафтогаз Украгні" полягає в наступному:

• чи не спростовано твердження, що втрата сили доповнення № 4 "прямо випливає з Контракту";

• укладання міжурядових протоколів в міждержавних угодах сформульовано як обов'язок сторін; в попередні роки сторони практикували щорічне укладання міжурядових протоколів; українська сторона вела і продовжує вести переговори про укладення протоколу на 2006 р.

Однак твердження "Газпрому" непереконливі. По-перше, угода 2000 покладає на РФ зобов'язання гарантувати обсяги транзиту, визначені контрактом між компаніями. При цьому будь-які міжурядові протоколи не згадуються. По-друге, міждержавні угоди не визначають правові наслідки неукладення щорічного міжурядового протоколу, тому твердження про втрату контрактом сили не має підстав. А з ч.1 ст.1 угоди 2001 р. можна зробити висновок, що повинні продовжувати дотримуватися умови контракту. По-третє, в ч.2 ст.2 угоди 2001 р. говориться, що предметом міжурядового протоколу є "уточнення" умов транзиту . Не виключено, що сторони мали на увазі коригування існуючих умов, а не встановлення нових. Крім того, з документа не слід, що протокол має полягати саме на наступний рік. Можливо, протокол слід укладати за результатами відповідного року з метою приведення умов контракту відповідно до фактично сформованими відносинами сторін. По-четверте, якщо умови транзиту (що є істотними умовами контракту) повинні встановлюватися щорічно, то незрозуміла логіка укладення довгострокового контракту на 2002-2013 рр. ., а також визначення умов транзиту на п'ять років у доповненні № 4. По-п'яте, попередня практика укладання щорічних протоколів та ведення переговорів про протокол на 2006 р. ще не свідчать про юридичну обов'язковості укладення протоколу.

Отже, позиція української сторони видається більш обгрунтованою. Якщо справа дійде до суду, то більш імовірно підтвердження дійсності зобов'язань НАК "Нафтогаз Украши" і ВАТ "Газпром", встановлених на 2005-2009 рр.. у додатку № 4.

Несприятливий варіант

А якщо міжурядовий протокол на 2006 р. не буде укладено взагалі? У разі використання Україною російського газу не буде ні "крадіжки", ні "несанкціонованого відбору", так улюблених російськими політиками. Застосовуватиметься ст.4 угоди 2000 р., яка передбачає наслідки понадконтрактного відбору російського газу: у нашої держави з'являються боргові зобов'язання на суму відбору, яка розраховується виходячи з $ 50 за 1 тис. куб.м газу. А це не $ 160-230, на яких сьогодні наполягає "Газпром". Причому Україна навіть має право вибору: заплатити відразу або оформити заборгованість в держборг шляхом випуску 10-річних єврооблігацій. І ці умови ніяк не прив'язані до щорічного укладання міжурядової протоколу. А європейських споживачів російського газу Україні побоюватися не варто: з угоди 2000 випливає, що і на території України газ є власністю "Газпрому".

І нарешті, ще один курйозний момент. Умови транзиту Росією по її території середньоазіатського газу для України повинні бути аналогічні умовам транзиту українською стороною російського газу до Західної Європи. Однак Україна поставляє газ до кордонів країн Східної Європи. Не зовсім переконливо, але все ж юридична зачіпка є.

Отже, при складанні міжурядових угод українська команда юристів виявилася явно професійніше російської. Значить, "війну нервів" українська сторона може підкріпити простим, але головною вимогою: дотримуватися існуючі договірні зобов'язання.

Роберт Хорольський, доцент кафедри міжнародного права національної юридичної академії України ім.Ярослава Мудрого (м.Харків), Сергій Шаренко

"Бізнес"

http://business.ua