Рада проголосувала за децентралізацію України

65,6 т.
Рада проголосувала за децентралізацію України

У понеділок, 31 серпня, народні депутати 265 голосами підтримали проект Постанови про попереднє схвалення законопроекту № 2217а/П1 про внесення змін до Основного закону України щодо децентралізації влади в країні, який був раніше представлений Президентом України Пет ром Порошенком.

Результат голосування по фракціях: БПП - 115; "Народний фронт" - 69; "Опозиційний блок" - 38; позафракційні - 13; "Самопоміч" - 5; "Партія Відродження" - 11; Радикальна партія - 0; "Воля народу" - 14; "Батьківщина" - 0.

Обговорення законопроекту відбувалося в галасливій обстановці: депутати блокували президію, вигукували "Ганьба!" і говорили, що запропоновані Президентом поправки є зрадою України. Виступаючи від фракції "Батьківщина", Юлія Тимошенко заявила про неприпустимість підтримки змін. Спікер Ради Володимир Гройсман намагався перекричати звук сирен, які звучали в стінах парламенту.

Відео дня

"Слава Україні! Це не зрада! Це деолігархізація, децентралізація влади! І слава кожному, хто проголосував. Спасибі!" - Звернувся до депутатів Гройсман.

Після цього голова ВР оголосив про закриття позачергової сесії парламенту і зазвучав гімн України.

У пояснювальній записці говориться, що метою запропонованих змін є відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення здатності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація повною мірою положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування.

При цьому запропоновані зміни відповідають встановленій у в статті 2 Конституції України унітарній формі державного устрою.

У пояснювальній записці до документа йдеться, що законопроектом про внесення змін до Конституції України пропоновані зміни щодо децентралізації державної влади в Україні та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування.

Змінюються окремі положення Конституції України щодо адміністративно-територіального устрою. Зокрема, закріплено, що територія України розділена на громади. Громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України.

Передбачається, що цей устрій України ґрунтується на засадах єдності та цілісності державної території, децентралізації влади повсюдності і здібності місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць з урахуванням історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій.

Законопроектом передбачено, що поділ повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних рівнів здійснюється за принципом субсидіарності, що відповідає Європейській хартії місцевого самоврядування. Так, згідно статті 4 Хартії органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке питання, яке не вилучене із сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу. Публічні повноваження, як правило, здійснюються переважно тими органами публічної влади, які найбільш близькі до громадян. Наділяючи тими чи іншими повноваженнями інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер завдання, а також вимоги досягнення ефективності та економії.

Враховуючи зазначене, змінами вилучаються з конституційного регулювання місцеві державні адміністрації і відповідно скасовується інститут голів місцевих державних адміністрацій. Зате основні повноваження зосереджені на базовому рівні - в суспільстві.

Передбачається створення виконавчих органів місцевого самоврядування громади, підконтрольні і підзвітні раді громади. При цьому глава громади головує на засіданнях ради громади, очолює виконавчий орган місцевого самоврядування громади. У свою чергу, районна рада, обласна рада обирає зі свого складу відповідно голову районної ради, голову обласної ради, який очолює виконавчий комітет ради.

Закріплюється матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Зокрема визначається, що такою основою є земля, рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, інші об'єкти, у комунальній власності територіальної громади; місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків та інші доходи місцевих бюджетів.

При цьому пропонується визначити, що держава забезпечує співмірність фінансових ресурсів і повноважень органів місцевого самоврядування, визначених Конституцією та законами України.

Разом з тим децентралізація не означає ослаблення центральної влади в таких питаннях, як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання прав і свобод людини.

Саме тому для нагляду за дотриманням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування пропонується ввести інститут префектів. Проектом передбачено, що префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету Міністрів України Президент України.

Префект зупиняє дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду.

Крім того, законопроектом передбачено, що у разі прийняття головою громади, радою громади, районною, обласною радою акту не відповідає Конституції України, створює загрозу порушення державного суверенітету, територіальної цілісності або загрозу національній безпеці, Президент України зупиняє дію відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду Україниу, який тимчасово зупиняє повноваження голови громади, склад ради громади, районної, обласної ради і призначає тимчасового державного уповноваженого.

У разі визнання Конституційним Судом України акта глави громади, ради громади, районної, обласної ради таким, що не відповідає Конституції України, Верховна Рада України за поданням Президента України достроково припиняє повноваження голови громади, ради громади, районної, обласної ради і призначає позачергові вибори до визначеного законом порядку.

Законопроектом враховано Комплекс заходів щодо виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року. Відповідно до нього в законопроекті передбачено, що особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей визначаються окремим законом.

Таким чином, пропоновані законопроектом зміни повністю відповідають європейським і міжнародним стандартам, враховують відповідні висновки та зауваження Венеціанської комісії і дозволять забезпечити здатність місцевого самоврядування та побудову ефективної системи територіальної організації влади в Україні.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше президент Порошенко розповів, хто виступає проти конституційних змі н в Україні.