Депутати внесли зміни до закону про комітети ВР

1,0 т.
Депутати внесли зміни до закону про комітети ВР

Верховна Рада прийняла Закон України "Про внесення змін до Закону України" Про комітети Верховної Ради України ".

Як передає кореспондент УНІАН , "за" проголосували 288 депутатів з 410, зареєстрованих у залі.

Даним законом викладено Закон "Про комітети Верховної Ради України" в новій редакції. Він визначає статус комітетів Верховної Ради України, їх функції та правові основи діяльності.

Передбачено, що Комітет Верховної Ради України - це орган парламенту України, який утворюється з числа народних депутатів України для:

здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи;

підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України;

виконання контрольних функцій.

Кількість, назва і предмет відання комітетів затверджується Верховною Радою України. Вони можуть бути змінені за рішенням Верховної Ради України нового скликання до вирішення питання про формування персонального складу комітетів.

Комітети формуються шляхом обрання народних депутатів України до їх складу на основі пропозицій депутатських фракцій, внесених з дотриманням квот, визначених Регламентом Верховної Ради України. Якщо ж кількість членів депутатської фракції у Верховній Раді України дорівнює кількості комітетів або є більшою, ніж кількість комітетів, то депутатські фракції направляють не менше ніж по одному представнику до складу кожного комітету.

Мінімальна і максимальна кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету, визначається постановою Верховної Ради України

Голови комітетів, перші заступники, заступники та секретарі комітетів обираються Верховною Радою України. Всі ці посадові особи, крім заступника голови комітету, не можуть бути одночасно керівниками депутатських фракцій.

Не обираються до складу комітетів голова Верховної Ради України, перший заступник і заступник Голови Верховної Ради України.

Верховна Рада може ліквідувати комітет, якщо персональний склад стає менше мінімального кількісного складу, встановленого Верховною Радою України.

Комітети зобов'язані здійснювати аналіз практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів їх відання. За результатами такого аналізу комітет має право підготувати рекомендації про приведення у відповідність із законом підзаконного нормативно-правового акту. Ці рекомендації підлягають обов'язковому розгляду державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями.

Визначаються права комітетів при призначенні, обранні, звільненні, затвердженні та наданні згоди на призначення посадових осіб Верховною Радою України, відповідно до змін до Конституції України, які набудуть чинності в 2006 році.

При формуванні порядку денного пленарних засідань Верховної Ради комітети вносять пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань парламенту з питань, віднесених до предметів їх відання.

Комітети мають право надавати роз'яснення щодо застосування положень чинних законів України. Такі роз'яснення не матимуть статусу офіційного тлумачення. Відповідь на депутатський запит, який надійшов до комітету, надається в порядку, встановленому Законом України "Про статус народного депутата України".

Даним законом встановлені повноваження голови, секретаря комітету, права та обов'язки членів комітетів.

Передбачається, що якщо три заплановані засідання комітету не відбулися, за рішенням комітету, до предмета відання якого належить питання організації роботи Верховної Ради України, вноситься проект постанови Верховної Ради України про звіт голови комітету щодо роботи комітету, засідання якого не відбулися. За результатами обговорення цього питання Верховна Рада України може прийняти рішення:

про відкликання голови комітету;

про відкликання першого заступника (заступника) голови комітету;

про зміну предмета відання комітету;

про ліквідацію комітету відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України.

Зміна голови комітету або складу комітету не може бути підставою для звільнення керівника секретаріату комітету, його заступника (заступників), інших працівників секретаріату комітету.

Закон набирає чинності з дня його опублікування. Процедура призначення посадових осіб за пропозицією Президента України, прем'єр-міністра України, відповідно до Конституції України, набирає чинності з дня набрання повноваження Верховної Ради України, обраною у березні 2006 року.