Банкам дозволили видавати інформацію про рахунки своїх клієнтів

2,2 т.
Банкам дозволили видавати інформацію про рахунки своїх клієнтів

На сьогоднішній день для українських банків та їх клієнтів актуальним є питання збереження конфіденційності інформації, що є банківською таємницею. Природно, що при відкритті рахунку в банку і в подальшому при здійсненні операцій банком по рахунках клієнта, банку стають доступними дані, які є "чутливої" інформацією. Тому, як банк, так і клієнт не зацікавлені в тому, щоб доступ до таких відомостей отримували треті особи. Разом з тим українським законодавством передбачено, що ряд органів державної влади при виконанні ними своїх функцій (зокрема, боротьба із злочинністю, справляння податків тощо) мають право отримувати доступ до зазначеної інформації. Фінмоніторинг широкого охоплення Відповідно до положень українського законодавства , а саме статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-III (зі змінами та доповненнями) ("Закон про банківську діяльність"), банківська таємниця - це інформація про діяльність і фінансовий стан клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта або взаємовідносин з ним при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної та моральної шкоди клієнту. Водночас, згідно з положеннями статті 62 Закону про банківську діяльність, банк зобов'язаний розкривати інформацію, що містить банківську таємницю, на вимогу ряду державних органів - зокрема, Прокуратури, СБУ, МВС, податкових органів, Державного комітету фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг), пише " Дело ".

Серед зазначених державних органів найбільш обтяжливим для банків, з точки зору надання інформації, є фінансовий моніторинг. У рамках цієї процедури банки, крім усього іншого, зобов'язані здійснювати низку внутрішніх адміністративних заходів, а також виявляти і збирати інформацію щодо певних фінансових операцій своїх клієнтів, що відповідають критеріям "підозрілих" операцій.

Не всі клієнти обізнані про те, що в серпні 2010 року в українське законодавство, а саме до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" № 249-IV ("Закон про фінансовий моніторинг ") було внесено зміни, які значно розширили перелік операцій, які підпадають під обов'язковий фінансовий моніторинг. Так, фінансовому моніторингу на сьогоднішній день, крім іншого, підлягають операції купівлі-продажу нерухомості, операції з управління активами клієнта, управління банківським рахунком або рахунком у цінних паперах, із залучення коштів для створення юридичних осіб та інші операції.

Згідно з положеннями статті 6 Закону про фінансовий моніторинг, суб'єкти первинного фінансового моніторингу (в тому числі банки), на вимогу Держфінмоніторингу повинні надавати додаткову інформацію, що стосується фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, в тому числі ту, яка є банківською чи комерційною таємницею. Більше того, стаття 12 Закону про фінансовий моніторинг передбачає, що надання такої інформації Держфінмоніторингу не є порушенням професійної таємниці, таємниці страхування, банківської або комерційної таємниці. Це положення Закону про фінансовий моніторинг фактично суперечить положенням статті 62 Закону про банки і банківську діяльність, яка передбачає порядок розкриття банківської таємниці та встановлює певні рамки у питанні розкриття інформації про клієнтів.

При цьому показово, що у разі невиконання вимог Закону про фінансовий моніторинг, відповідальні особи суб'єктів фінансового моніторингу можуть бути притягнуті до кримінальної та адміністративної відповідальності, а щодо самого суб'єкта фінансового моніторингу можливе застосування заходів цивільно-правової відповідальності, аж до ліквідації.

Нові повноваження податківців

Крім Держфінмоніторингу, право отримувати доступ до банківської таємниці, мають також податкові органи. Згідно з підпунктом 20.1.3. статті 20 Податкового кодексу України (набрав чинності 1.01.2011 р.), органи державної податкової служби мають право отримувати від банків і інших фінансових установ довідки та / або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках.

Таким чином, органи державної влади на сьогоднішній день мають досить широкий спектр повноважень по збору інформації економічного і фінансового характеру (у тому числі і тієї, яка є банківською чи комерційною таємницею) про клієнтів банків шляхом направлення в банки відповідних запитів.

Банки, зі свого боку, також мають певний правовий інструментарій для захисту законних прав та інтересів своїх клієнтів. Як було зазначено вище, існує ряд нюансів, пов'язаних з наданням інформації, що є банківською таємницею. Що стосується запитувачів інформацію органів державної влади, то вони, висуваючи вимоги про надання відомостей, що є банківською таємницею, в будь-якому випадку повинні діяти строго в рамках своїх повноважень і функцій, визначених законом, а також в рамках певної процедури.

Тому, якщо банк вважає, що вимога державного органу про надання інформації, що є банківською таємницею, пред'явлено з перевищенням повноважень або з порушенням встановленої процедури, він має право оскаржити дії такого державного органу в судовому порядку. Отже, клієнтам можна рекомендувати тримати рахунки в банках з гарною репутацією, тобто тих банках, для яких інтереси клієнтів насамперед і які не буде "сліпо" видавати будь-яку інформацію про клієнтів податковим органам, Держфінмоніторингу та іншим органам, а використовують всі права і можливості, дані їм законом з тим, щоб інформація про клієнта і його операціях як вийшла за межі банку.